Gọi cho chúng tôi
0901 576 479 - 0909 834 959

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là để thông báo cho bạn về những thông tin nào có thể được thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn trở thành khách hàng, thông tin đó sẽ được sử dụng bởi Nature Medic LLC (NatureMedic) và / hoặc những người hoặc thực thể khác, những người mà thông tin đó có thể được chia sẻ, các lựa chọn của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và phân phối những thông tin đó, bạn có thể điều chỉnh, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin đó và các thủ tục an toàn mà được chúng tôi thực hiện để bảo vệ sự riêng tư của bạn.A./ THÔNG BÁO 

Bộ sưu tập Thông tin 

Đôi khi bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số loại thông tin nhận dạng cá nhân nhất định (ví dụ: họ và tên, địa chỉ gửi thư, thành phố, quận, huyện, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng liên quan đến tự động tiền gửi/ghi nợ, v.v ...). Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho chúng tôi, vui lòng không gửi nó. Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web (ví dụ: địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, v.v ...). những thông tin này được thu thập và phân tích tổng hợp để cải thiện chức năng và nội dung của  trang web. 

 

Sử Dụng Thông Tin 

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập về bạn cho nhiều mục đích khác nhau. Bạn sẽ được thông báo về các mục đích này tại thời điểm thu thập. Nhìn chung, chúng tôi tiên lượng được các mục đích sử dụng sau: 

 

Khách truy cập Website 

Thông tin về bạn có thể được sử dụng để thêm bạn vào danh sách đăng ký email của chúng tôi, cung cấp tên của bạn cho NatureMedic liên quan đến sự quan tâm của bạn đối với các sản phẩm hoặc cơ hội kinh doanh của chúng tôi, phân tích các xu hướng và thống kê, tăng cường hoạt động của trang web, phục vụ nội dung và quảng cáo và gửi các tài liệu thông tin và khuyến mãi về NatureMedic và các công ty khác.

 

Khách hàng 

Thông tin về khách hàng sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ khách hàng, xác nhận và thực hiện các đơn đặt hàng của bạn, vận chuyển đơn hàng của bạn và quản lý các khoản thanh toán và các vấn đề có thể xảy ra và tranh chấp với các nhà điều phối và các nhà cung cấp dịch vụ khác. 


B./ CHỌN LỰA

Chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh hiện tại và có thể phát triển các mối quan hệ khác trong tương lai với các đối tác kinh doanh. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc cho phép truy cập thông tin được thu thập về bạn mà sẽ cho phép các đối tác kinh doanh của chúng tôi liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ có thể quan tâm. 

Vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn, bạn sẽ được lựa chọn để chấp nhận hoặc từ chối tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị, và để tiếp thị bởi NatureMedic. 


C./ CHUYỂN TIẾP 

Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi. Ví dụ về các chức năng bao gồm thực hiện đơn hàng, đóng gói và giao hàng, chức năng quản trị email, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các nhà cung cấp này có nghĩa vụ dựa theo hợp đồng để sử dụng các dữ liệu mật được nhận từ NatureMedic chỉ cho các mục đích thuộc các chức năng mà họ đã được thuê. Chúng tôi hoặc những người khác có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn khi chúng tôi có lý do để tin rằng đây là điều cần thiết để xác định, liên hệ hoặc có hành động pháp lý chống lại những người hoặc thực thể có thể làm hại bạn, chúng tôi hay những người khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng luật yêu cầu nó.


D./ BẢO VỆ

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn vẫn chính xác, kịp thời và an toàn. Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được đảm bảo an toàn 100% và trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính toàn vẹn của nó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn hoặc bất kỳ người nào có thể bị ảnh hưởng do sự vi phạm bí mật đối với việc bạn sử dụng trang web hoặc bất kỳ thông tin nào bạn truyền tải đến Trang web. 

 

E./ HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU 

Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được lưu giữ trong các tệp hoặc hệ thống hoạt động miễn là cần thiết để đáp ứng các mục đích đã được thu thập hoặc theo yêu cầu để thực hiện mối quan hệ hợp đồng, mối quan hệ thương mại với khách hàng.

NatureMedic sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin là chính xác và đầy đủ.


Truy cập hoặc sửa chữa thông tin của bạn

Nếu bạn xác định bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác hoặc nếu bạn cần thay đổi hoặc muốn xác minh thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn trong hồ sơ của chúng tôi hoặc bạn có thể trực tuyến đến một trong các trang web của NatureMedic và cập nhật thông tin của bạn. Thông tin liên lạc của chúng tôi được nêu ra dưới đây. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để đáp ứng tất cả các yêu cầu đó.

F./ KHIẾU NẠI 

NatureMedic thực sự quan tâm đến vấn đề riêng tư. Nếu bạn tin rằng NatureMedic đã không tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này, bạn có thể viết thư theo địa chỉ dưới đây hoặc gọi cho chúng tôi. Vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt các cách mà bạn cho rằng Chính Sách của NatureMedic đã không được tuân thủ. Chúng tôi sẽ xem xét lời đóng góp của bạn một cách nhanh chóng. Nếu bạn không nhận được phản hồi về khiếu nại của bạn, hoặc khiếu nại của bạn không được giải quyết thỏa đáng, bạn nên liên hệ với NatureMedic để giải quyết mối quan tâm của bạn. Chi tiết liên lạc của NatureMedic tại Việt Nam như sau: 0901 576 479 hoặc info@fucoidan3plus.com.vn

 

G./ ĐẶC BIỆT của WEBSITE 

 

Cookie và Theo dõi 

Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để nhận ra bạn khi bạn trở lại trang web để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn. Cookie của chúng tôi không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, chẳng hạn như tên của bạn, hoặc thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng cookie trên trang web nhưng chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng hoặc nội dung của các cookie của bên thứ ba. Các trình duyệt web thường cho phép bạn xóa các cookie hiện có khỏi ổ cứng, chặn việc sử dụng cookie và/ hoặc được thông báo khi gặp phải các cookie đã gặp. Nếu bạn chọn chặn cookie, vui lòng lưu ý rằng bạn không thể tận dụng đầy đủ các tính năng và chức năng của Trang web. Các trình duyệt web thường cũng cho phép bạn gửi yêu cầu "Không theo dõi" với lưu lượng duyệt web của bạn, sẽ cho phép duyệt ẩn danh. Tuy nhiên, trình duyệt ẩn danh sẽ ngăn không cho NatureMedic cung cấp cho bạn chức năng và nội dung trang web tối ưu cho phần lớn các trang web của chúng tôi. Vì lý do này, NatureMedic không khuyến khích yêu cầu “Không Theo dõi” từ các trình duyệt web. Tuy nhiên, NatureMedic và các nhà cung cấp bên thứ ba hoạt động thay mặt cho chúng tôi chỉ theo dõi lịch sử duyệt web của bạn vì những lý do được mô tả trong phần Sử dụng Thông tin của Chính Sách Bảo Mật này và chúng tôi không cho phép các bên thứ ba tham gia vào quảng cáo hành vi trực tuyến trên các trang web của chúng tôi. 


Liên kết của bên thứ ba 

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web do các bên thứ ba điều hành và duy trì mà chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản của chính sách bảo mật của từng trang web và chúng tôi khuyên bạn nên điều tra và đặt câu hỏi trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các nhà khai thác các trang web của bên thứ ba.Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, hành động hoặc chính sách của các trang web bên thứ ba. Việc đưa trang web của bên thứ ba vào trang web của chúng tôi không phải là một sự chứng thực cho nội dung, hành động hoặc chính sách của trang web đó. 


H./ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH 

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017, NatureMedic có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông báo, có thể được cung cấp cho bạn qua e-mail hoặc bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất trên trang của chúng tôi. Việc bạn sử dụng trang web sau này sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Hãy đảm bảo xem lại chính sách bảo mật này theo định kỳ để đảm bảo làm quen với phiên bản mới nhất của nó. Bạn có thể dễ dàng xác nhận xem bất kỳ bản sửa đổi nào đã được đăng từ lần truy cập cuối cùng của bạn bằng cách kiểm tra ngày sửa đổi chính sách được nêu ở dưới cùng của Chính sách này. Nếu bạn phản đối những thay đổi đó, chúng tôi sẽ tôn trọng các chính sách bảo mật trước đó của chúng tôi đối với bất kỳ dữ liệu nào đã thu thập trước đây. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi, tuy nhiên, xin vui lòng không sử dụng trang web sau khi đăng các thay đổi trực tuyến. Bằng cách sử dụng Trang web sau khi đăng thay đổi cho Chính sách Bảo mật này, bạn đồng ý với tất cả các thay đổi đó.


J./ CÂU HỎI, Ý KIẾN HOẶC LIÊN HỆ

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến ​​về Chính Sách Bảo Mật này, hoặc bạn muốn truy cập hoặc thay đổi thông tin chúng tôi có về bạn, vui lòng gọi NatureMedic tại Việt Nam theo số 0901 576 479 hoặc liên hệ với chúng tôi theo số: Phòng 01, lầu 4, Tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến nghé, Q.1, Tp.HCM hoặc info@fucoidan3plus.com.vn