NatureMedic® Fucoidan 3-Plus sử dụng Mozuku Fucoidan tươi thu hoạch từ biển Okinawa; Mekabu Fucoidan và Fucus Fucoidan được thu hoạch từ các biển ở Úc, được chứng nhận hữu cơ từ USDA (Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ). Hơn thế nữa, sản phẩm cuối cùng được nhập khẩu  dưới sự thanh tra nghiêm ngặt của Cục Quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa kỳ (FDA) và Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao  và được sự Thanh tra nhập khẩu nghiêm ngặt nên đảm bảo rằng sản phẩm  NatureMedic® Fucoidan 3-Plus Không Nhiễm Phóng xạ và Không nhiễm Kim loại nặng.

Thêm vào đó, Nature Medic LLC., chỉ đạo thường xuyên những sự thanh tra tách biệt cho những sản phẩm cuối  tại SGS (Công Ty Kiểm Nghiệm Toàn Cầu, 140 năm hoạt động tại Geneva, Thụy Sĩ), một Công Ty Bảo Hiểm Chất Lượng Hàng Đầu Thế Giới. Tất cả các báo cáo thường công khai (với người tiêu dùng) và bạn có thể kiểm tra kết quả kiểm nghiệm sự nhiễm phóng xạ và kim loại nặng trên sản phẩm NatureMedic® Fucoidan 3-Plus bất cứ lúc nào.