Hơn 1,400 công trình nghiên cứu khoa học và những khám phá thú vị về Fucoidan

Có hơn 1,400 bài báo và tạp chí khoa học đã khám phá ra hiệu quả của Fucoidan.

Những tài liệu này đã được công bố trên các tạp chí khoa học được công nhận nhiều nhất trên thế giới và cơ sở dữ liệu như PubMed, đó là Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ và các thư viện khác.

Chúng tôi rất vui được cung cấp những nguồn tin đáng tin cậy cho những ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Fuoidan.