Nghiên cứu được công bố về Fucoidan đã tăng lên gấp ba lần từ giữa năm 2000 đến 2010. Những tảo này có nguồn gốc polymer carbohydrate biển mang lại nhiều lợi ích có giá trị về sức khỏe. Các dữ liệu gần đây về độc tính và sự hấp thụ của Fucoidan được trình bày chi tiết cùng với một cuộc thảo luận về sự so sánh tính hoạt động của phân số Fucoidan từ các nguồn khác nhau.
 
Một số nhà khoa học đã báo cáo hệ thống tách riêng của Fucoidan từ một số loại tảo biển khác nhau. Fucoidan đã được công nhận là có một vai trò trong sinh học của tảo biển, và kiểm tra hoạt tính của nó trong một số hệ thống sinh học. Hiện tại, sự quan tâm nghiên cứu về Fucoidan mang tính toàn cầu. Nghiên cứu diễn ra tại Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc thêm vào Châu Âu và Châu Mỹ. Những đường liên kết sau đây sẽ dẫn bạn tới các cơ sở dữ liệu khoa học, nơi mà bạn sẽ tìm thấy rất nhiều bài báo và nghiên cứu về những lợi ích sức khỏe của Fucoidan, cũng như các thông tin khác liên quan đến Fucoidan. 
 
Ngoài ra còn có thêm các ứng dụng tiềm năng cho các sản phẩm Fucoidan trong y học bổ sung và các ứng dụng tại chỗ.
 
 
 
 
 
Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ Y học Học viện Y tế Quốc gia
 
 
PubMed là một công cụ tìm kiếm miễn phí truy cập chủ yếu là MEDLINE cơ sở dữ liệu tài liệu tham khảo và tóm tắt về khoa học đời sống và các chủ đề y sinh học. Thư viện Hoa Kỳ Y khoa Quốc gia (NLM) tại Viện Y tế quốc gia duy trì cơ sở dữ liệu về Fucoidan hơn 1,200 bài báo được liệt kê trong PubMed. Xin vui lòng gõ từ có liên quan đến vấn đề sức khỏe của bạn cùng với từ "Fucoidan" trong hộp tìm kiếm.
 
Một văn bản đầy đủ cơ sở dữ liệu khoa học các bài báo cung cấp tạp chí hàng đầu từ 2,500 tạp chí
 
ScienceDirect là trang web được điều hành bởi nhà xuất bản Anh-Hà Lan Elsevier. Nó là một nền tảng để truy cập gần 2,500 tạp chí khoa học. Đối với hầu hết các bài báo tóm tắt được miễn phí. Khoảng 2,200 bài báo liên quan đến Fucoidan được liệt kê trong ScienceDirect. Xin vui lòng gõ từ có liên quan đến vấn đề sức khỏe của bạn cùng với từ "Fucoidan" trong hộp tìm kiếm