Mekabu là phần xù, nằm ở góc của các loại rong biển, trên phần rễ của Wakame Undaria pinnatifida. Trong rong nâu Wakame, hầu hết Fucoidan được tìm thấy trong Mekabu. Mekabu Fucoidan chưa hơn 34% nhóm Sulfate, Tasmania ở Úc rất sạch sẽ. Nó có rất nhiều Wakame tự nhiên không bị ô nhiễm, làm cho khu vực này trở thành nơi thu hoạch Mekabu Fucoidan tốt nhất trên thế giới. Theo một số nghiên cứu từ Nhật Bản, Mekabu cho thấy có hiệu quả hơn trong việc ức chế sự hình thành mạch máu trong tế bào ung thư.