Giải thưởng danh dự do tổ chức Monde Selection trao tặng chính là minh chứng thành công trong quá trình nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng sản phẩm tuyệt vời nhất.

Sản phẩm Fucoidan 3-plus tự hào được giải Vàng năm: 2018

Tổ chức Monde Selection uy tín trên toàn thế giới.

 Monde Selection được thành lập vào năm 1961 tại Brussels, thủ phủ của Châu Âu. Có tiếng tăm trên toàn cầu, nhiệm vụ của giải thưởng uy tín này là tổ chức những cuộc đánh giá chuyên môn toàn diện về chất lượng của những sản phẩm tiêu dùng. Mỗi năm, có không dưới 3000 sản phẩm từ hơn 80 quốc gia được đánh giá bởi một ban giám khảo độc lập gồm các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp. Những sản phẩm được đệ trình để kiểm tra nằm trong vô số các loại thức ăn, mỹ phẩm, và sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Ngoài cách phân tích theo cảm quan hình dáng, mùi vị, và kết cấu của sản phẩm, ban giám khảo chuyên môn còn đánh giá sự tiện lợi, nhãn mác, bao bì, sự thân thiện với môi trường, và sự đổi mới. Quan trọng nhất là sản phẩm được đánh giá theo các thành tố khác nhau. Mỗi thành tố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Cơ cấu giải thưởng

Các kết quả của thành viên Ban giám khảo được tổng và tính trung bình công cho ra kết quả cuối cùng tưởng ứng

  • Giải đồng (Bronze)
  • Giải bạc (Sliver)
  • Giải vàng (Gold)
  • hoặc Giải vàng đặc biệt (Grand Gold)

Thang điểm của giải thưởng

  • Giải đồng (Bronze Quality Award) cho mỗi sản phẩm có kết quả trung bình từ 60% - 69%
  • Giải  bạc (Silver Quality Award) cho mỗi sản phẩm có kết quả trung bình từ 70% - 79%
  • Giải vàng (Gold Quality Award) cho mỗi sản phẩm có kết quả trung bình từ 80% - 90%
  • Giải vàng đặc biệt (Grand Quality Award) cho mỗi sản phẩm có kết quả trung bình từ 90% - 100