NatureMedic® Fucoidan 3-Plus được đề nghị dùng hàng ngày. Nếu bạn dùng 8 viên/ngày, bạn có thể dùng 4 viên* 2 lần trong ngày (cụ thể, trước khi ăn sáng và trước khi ngủ) hoặc sử dụng 2 viên * 4 lần trong ngày (cụ thể, trước khi ăn sáng, trước ăn trưa, trước ăn chiều và trước khi ngủ).

Cho những đề nghị khác, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hoặc đường dây nóng để có Đề nghị Liều Dùng thích hợp nhất cho bạn. Số điện thoại hỗ trợ miễn phí bằng tiếng Việt: 0901 576 479  hoặc email đến info@fucoidan3plus.com.vn  để được hỗ trợ.