Khi bạn cầm sản phẩm Fucoidan 3-plus trên tay bạn có thắc mắc không biết quy trình chiết tách chất Fucoidan từ những loại tảo là thế nào không?

Từ khâu thu hoạch đến làm sạch và chiết tách là một quy trình không hề đơn giản. Bởi muốn cho ra đời một sản phẩm chất lượng thì hàm lượng Fucoidan phải đạt đúng chuẩn độ tinh khiết.

Độ tinh khiết của Fucoidan 100% hay 90% là tốt nhất? Xin thưa rằng: độ chuẩn để có hiệu quả cao nhất và giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn nhất chỉ là 85% thôi. 

Mời bạn cùng tham khảo clip sau để hiểu được Fucoidan 3-plus làm sao để ra đời.